Donaties

Donaties

Wilt u onze acties steunen?

U kunt uw bijdrage op onderstaande bankrekening overmaken. Elke euro wordt rechtstreeks geïnvesteerd aan verbetering van de leefomstandigheden van mensen in Chitwan. Wij doen dit werk met volle overtuiging en volledig belangeloos.

Wij zien er oplettend op toe dat overheadkosten minimaal zijn. Natuurlijk worden er in Nepal wel (lage) administratiekosten gemaakt, waaronder accountants controle. De overheadkosten schatten wij voorlopig in op 2%. Op dit moment is dat lager.

Rabobank gegevens:

Projecten: NL94 RABO 0315 9916 74
Kinderen: NL19 RABO 0101 7339 92

Stichting Child Welfare Organisation Nepal

Vanuit het buitenland: BIC RABONL 2U

Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als u aan goede doelen, inclusief aan onze stichting in een kalenderjaar meer besteedt dan de drempel. De drempel van gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal €60,-.

U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 van het belastbaar inkomen.

Een schenking waarbij u minimaal 5 jaar lang een jaarlijks vast bedrag schenkt, is volledig aftrekbaar. Deze schenking moet dan wel contractueel worden vastgesteld via een notaris.