Nieuws

Nieuws

Nelleke Alders, voorzitter/penningmeester van de Stichting CWON, is minsten 3 maanden per jaar in Chitwan. In de nieuwsbrieven zal Nelleke Alders verslag doen van haar belevenissen en bevindingen. Ook ervaringen van andere bestuursleden en privépersonen zullen worden meegenomen

In de huidige situatie is aan de allerarmste mensen van Chitwan een gebied van 59 ha ter beschikking gegeven, waar nu dankzij hulp van donaties aan onze stichting, waterputten worden geslagen en toilet/wasruimtes worden geplaatst.. De lokale organisatie Child Welfare Organisation Nepal is onder leiding van de in Chitwan wonende Keshab Khanal met diverse projecten bezig waaronder de oprichting van een school en crèche.

Nieuws najaar 2010:

Ons project Jutpani is zo goed als gerealiseerd. Van de 6 waterputten zijn er 5 al in werking, twee van de 6 toilet-/wasgelegenheden zijn in aanbouw en de crêche is zo goed als klaar. De school wordt al sinds meerdere maanden volop gebruikt. Op 28 december vertrek ik weer naar Nepal om de projecten te controleren en les te geven. Na mijn terugkomst is er weer  fotomateriaal voor op de site.

Het nieuwe project is elektriciteit:

Er is sterk behoefte aan elektra in het gebied voor de waterputten en bevloeiing van het land. Nu moet water emmertje voor emmertje met de hand naar boven worden gehaald. Een put is 35 tot 40 meter diep.Elke put is ten behoeve van ong. 130 gezinnen. Ook moet er water op het land komen wat wordt bebouwd met rijst en groenten. U begrijpt dat er veel kinderen die taak opgelegd krijgen en dus van school worden weggehouden of omdat er gewoon geen geld is. Als het land via de waterputten geïrrigeerd kan worden betekent dat dat kinderen naar school kunnen, ouders hun werk kunnen doen en zodoende geld verdienen zodat ook de armere mensen hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

De kosten van elektra zijn per put € 9.500,00 en voorziet ong. 130 gezinnen van drinkwater en irrigatie. Er moet dus een kleine € 60.000,00 komen om al de 800 gezinnen [ ruim 4000 personen] te voorzien. Wij rekenen op veel hulp van u.

Begroting_elektra_Jutpani

Nieuws 2010:

Per 1 juli 2010 heeft de heer A.Wildschut zijn functie als secretaris neergelegd.  Op 5 augustus is er een vergadering waarbij eventuele opvolgers  aanwezig zullen zijn. Deze avond zal beslist worden of zij de werkzaamheden van de heer Wildschut overnemen.

Van 6 februari tot 5 mei  was ik weer in Nepal. In die periode is ons project in Jutpani gestart. Jutpani is een vluchtelingendorp in Chitwan, een van de provincies  in Nepal. Zoals u hierboven kunt lezen gaat het om een gebied van 59 ha..

De planning is om in dit gebied een school te bouwen, een crèche en 6 waterputten met toilet/wasgelegenheden.
Op dit moment is de school gerealiseerd en in gebruik genomen, drie van de geplande waterputten zijn gegraven. Deze putten worden handmatig gegraven en zijn 35 tot 40 meter diep. Vanwege de regentijd is er vanaf eind mei tot medio september een stop op de realisering van dit project. Daarna worden de werkzaamheden weer hervat.

 

Ook is er een irrigatieplan uitgevoerd in 3 dorpen en 2 gehuchtjes die redelijk dicht bij elkaar liggen. Dit gebied beslaat meer dan 236 ha..Op dit land worden groenten en rijst verbouwd. Mede namens mijn collega in België, Miriam Commenne kan bovenstaand project worden afgerond.

De twee nieuwe projecten voor 2011 zullen zijn:


1.
Het aanleggen van elektra naar de school, crèche en de waterputten.
2. Zoveel mogelijk sponsoren van de armste kinderen in Jutpani voor de schoolkosten

Nieuws 2009:

Van de vier door de Louisa Stichting (http://www.louisastichting.nl/) gedoneerde waterputten is er één al vóór de regentijd in 2009 gegraven en van betonringen voorzien zodat er geen instortingsgevaar meer is. In september 2009 zal worden verder worden gegaan met de andere putten.

Het gebied dat eerst 300 Bigga werd genoemd (177 ha groot) is door de overheid teruggebracht naar 100 Bigga. Het deel van de 300 Bigga dat door de mensen al was ontgonnen, gaat nu gebruikt worden voor doeleinden van de overheid. Een deel van de mensen dat daar woonden is daarom vertrokken. Gelukkig begint de rust nu weer te keren nu er voor 100 Bigga wel een officiële overeenkomst is gesloten en is de officiële naam “Jutpani VDC ward no 4”. In dit gebied wonen op dit moment ± 800 gezinnen (4.000 mensen) onder de meest primitieve omstandigheden.”